16
Jún

55.výročie založenia CSS Zátišie

Je dobrým zvykom každé životné jubileum poriadne osláviť. Dôvod na oslavu malo aj Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom. Ubehlo dlhých 55 rokov života zariadenia i každodennej starostlivosti o tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Za tieto roky našlo svoj domov v Zátiší viac ako 500 dievčat a chlapcov, žien a mužov.

Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea CSS Zátišie dňa 16. júna 2016 zorganizovalo benefičný koncert v Dome kultúry v Snine, ktorého poslaním bolo spomínať na roky minulé, splniť jeden veľký sen a finančne podporiť liečbu mladej, ťažko zdravotne postihnutej slečny.

Občianské združenie ROVNOCENNÍ, o.z.

rovnocenni-oz

Občianske združenie ROVNOCENNÍ, o.z. je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Vyvíja činnosť v zmysle zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a Stanovami občianského združenia.

DSS Osadné

Domov sociálnych služieb
Osadné 89
067 34  pošta Nižná Jablonka
Tel.: +421 57 77 98 139 
Fax : +421 57 77 98 469
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

ZPB Osadné

Zariadenie podporov. bývania
Osadné 149
067 34  pošta Nižná Jablonka
Tel.: +421 57 77 98 139
Fax : +421 57 77 98 469
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

RhS Snina

Rehabilitačné stredisko
Čsl. armády 1594/5
069 01  Snina
Tel./fax: +421 57 76 22 452

MOBIL: 0902 463 295

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

KS Snina

Krízové stredisko
Čsl. armády 1594/5
069 01  Snina
Tel./fax: +421 57 76 22 452

MOBIL: 0902 463 298, 0902 463 202

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

kde nás nájdete